Nákupní košík 0,00 Kč (0,00 bez DPH)

Odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

1. Do 14 dnů má zákazník (kupující) právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (ne dopravce) převezme zboží.

3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost TIP, spol.s r.o. se sídlem Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, IČO 15530965, formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatelem poštovních služeb nebo v elektronické podobě e-mailem).

4.Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


Důsledky odstoupení od smlouvy

1. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající (TIP, spol.s .o) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujuícího prodávající obdržel včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud nebylo výslovně domluveno jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět na adresu TIP, spol.s r.o. Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov.

2. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, vež který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

  
TIP spol. s r.o., Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov,Tel.: 582 334 880, 582 330 341, mobil: 603 172 010, fax: 582 334 881, e-mail: tip.pv@iol.cz